tel.: 541 249 168PO - PÁ 7:30 - 17:00
Massaranduba dřevěné terasy Masterdeck Massaranduba dřevěné terasy Masterdeck

Dřevěné venkovní terasy Massaranduba v sušeném provedení.
Formát: 21x145x1800-5700 mm
Původem z Jižní Ameriky

Massaranduba

Massaranduba, botanický název Manilkara bidentara, je velice tvrdá dřevina, těžká s vysokou odolností a trvanlivostí. Je to celosvětově známé dřevo, velmi často používáno právě pro venkovní terasové palubky. Massaranduba nabízí nižší cenu v porovnání s dřevinami Merbau a IPE, nicméně se svými fyzikálně mechanickými vlastnostmi nemůže těmto dřevinám vyrovnat. Charakteristické pro dřevinu Massaranduba je vnitřní pnutí, kroutivost a rozpraskávání dřeva zejména na koncích palubek. Vyplavování barviva se projevuje v menší míře než u dřevin Merbau a Ipe. Massaranduba je cenově výhodnějším řešením terasových palubek.

Provedení - rozměry a profilace

21x145x1800-5700 mm ( drážkovaný / hladký profil )
KD, sušené provedení
Top kvalita, třídění FAS

Technická data

Hmotnost 1000-1200 kg na 1m3

Původ

Jižní Amerika

Odolnost

Vysoká tvrdost, nízká stabilita, dlouhá životnost, bez nutnosti chemického ošetření.

Zbarvení

Tmavě červená, červeno-hnědá, až nafialovělá s různými odstíny. Barevné rozdíly mezi jednotlivými kusy palubek jsou přirozené a obvyklé. Dřevo na vzduchu rychle tmavne a časem mění barvu do šedo-stříbrné barvy. Doba zešednutí je závislá na způsobu ošetřování, lokalitě podnebí, vystavení jednotlivých kusů dešti a dalším povětrnostním vlivům.

Obsah látek

Přírodní barvivo se může po určitou dobu vyplavovat ze dřeva, například vlivem deště, ve formě hnědé tekutiny, proto zamezte kontaktu s omítkami, cihlami a dalšími krytinami nebo podlahovinami, které by mohli být obarveny. Odvod dešťové vody zajistěte trubkovým systémem nebo kanalizací v případě, že je montáž prováděna v patrech nebo balkonech. Pro montáž používejte pouze ocelové nerezové šrouby. Zamezte kontaktu dřeva s železnými předměty, které vytvářejí modro-černé skvrny, stejně tak jako látek a předmětů způsobující korozi.

Vlastnosti

Vysoký stupeň objemových změn dřeva, vysoký stupeň kroutivosti, vysoká náchylnost k praskání, střední stupeň zakřivení, malé růstové defekty. Nutnost předvrtávání děr pro vruty. Možnost tvorby prasklin vlivem klimatu. Dřevo, které je vystaveno venkovním klimatickým vlivům mění svůj objem, sesychá se, nebo narůstá dle změn klimatu. Ve dřevě, které je vystaveno venkovním klimatickým vlivům, se mohou vyskytovat trhliny, průhyb takzvané korýtkování, kroutivost a točitost, praskliny a trhliny zejména na koncích prken vlivem sesychání, měnící se v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu či změn klimatických podmínek, drobné otvory po dřevokazném hmyzu. Pokud budete chtít obnovit původní barvu dřeva, použijte profesionální odšeďovač Saicos (nové okno) dle technické listu. Poté ošetřete vhodným ochraným olejovým nátěrem.                                                                                   

Skladování

Během skladování dřeva před a v průběhu montáže dbejte, aby dřevo nebylo vystaveno přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu a dalším vnějším vlivům. Bylo dobře zakryto nebo nejlépe uskladněno v zastřešených nevytápěných prostorách, s hodnotami relativní vlhkostí vzduchu shodnými s
venkovní vlhkostí. Přitom bylo zajištěno dostatečné proložení dřeva proklady, umožňující ventilaci vzduchu a zamezení tvorby plísní. Při nedodržení těchto doporučení může docházet při skladování ke kroucení, deformaci nebo jiným změnám dřeva.

Péče

Terasu pravidelně čistěte od nanesených nečistot, zeminy, usazenin a pylů. Zamezíte tím prostupování nečistot makropóry do dřeva. Pod předměty jako jsou například stojany slunečníků, květináče, misky, rohožky, pod kterými se usazuje voda a vlhkost, nedochází k možnosti rychlého a přirozeného vysychání dřeva. Pod těmito předměty může docházet k tvorbě skvrn od dlouhodobé vlhkosti a nečistot. Proto tyto předměty stojící na terase čas od času přenášejte nebo zajistěte, aby pod nimi docházelo k přirozenému vysychání a ventilaci vzduchu. Zamezíte tím tvorbě tmavých skvrn na dřevě.

Katalog teras a příslušenství

Připravili jsme pro vás katalog, ve kterém naleznete náš kompletení sortiment dřevěných a kompozitních teras a příslušenství. V katalogu také naleznete mnoho cenných rad a informací o vlastnostech dřeva, způsobů instalace a ošetřování. V případě zájmu vám rádi katalog zašleme i v tištěné formě poštou.
Katalog ve formátu PDF stáhnete zde katalog teras (nové okno)